قطعات يدكي

قطعات يدكي

آشنايي با شغل فروشنده قطعات يدكي

معرفي شغل فروشنده قطعات يدكي

عنوان شغل: فروشنده قطعات يدكي

توضيحات شغل فروش قطعات و تجهيزات يدكي و جايگزين در تعميرگاه ها يا فروشگاه هاي قطعات يدكي.
 

دانش ها :

خدمات مشتريان و پرسنل : دانش اصول و فرايندهاي خدمت رساني به مشتريان و پرسنل؛ شامل ارزيابي و سنجش نياز مشتري، شناخت و بكارگيري استانداردهاي كيفيت – در خدمات و ارزيابي رضايت مشتري. قطعات يدكي خودرو

بازاريابي و فروش : شامل شناخت اصول و روشهاي مناسب براي عرضه، ترويج و فروش خدمات و محصولات مي شود. اين حوزه شامل راهبردها و فنون بازاريابي، به نمايش گذاشتن محصولات، مهارتها و شيوه هاي فروش و سيستم هاي كنترل فروش نيز مي شود.

كامپيوتر و الكترونيك : شامل دانش تخته مدارها، پردازشگرها، تراشه ها، وسايل الكترونيكي، سخت افزار و نرم افزار، مشتمل بر برنامه هاي كاربردي و برنامه نويسي.

مكانيك : شامل شناخت ماشين ها و ابزارها است كه نحوه طراحي، استفاده، تعمير و نگهداري آنها را شامل مي شود.

دانش رياضيات : شامل علم محاسبات، جبر، هندسه، حساب ديفرانسيل و انتگرال، آمار و كاربردهاي آنها است.
 
مهارت ها :

گوش دادن فعالانه : توجه كامل به آنچه كه مردم مي گويند، وقت گذاشتن براي درك نكات مطرح شده، پرسيدن سوالات مناسب، قطع نكردن سخن ديگران در زمان نامناسب. لوازم يدكي

سخن ورزي : سخن گفتن با ديگران براي انتقال كارآمد اطلاعات.

جهت دهي به خدمات : جستجوي فعال روشهاي كمك به مردم

فهم مكتوبات : درك جملات و پاراگراف هاي نوشته شده در گزارش هاي مرتبط با كار

درك اجتماعي : آگاه بودن از واكنش هاي ديگران و فهميدن اينكه چرا چنين عكس العمل هايي را نشان مي دهند.

متقاعدسازي : متقاعد ساختن ديگران جهت تغيير ديدگاهها و رفتارهايشان
 
توانمندي ها :

درك شفاهي : توانايي شنيدن و فهم اطلاعات و نظرات گوينده از خلال واژه ها و جملات

بيان شفاهي : توانايي انتقال اطلاعات و نظرات در گفتگوها به گونه اي كه ديگران بتوانند آنها را درك كنند.

بيان واضح : توانايي واضح صحبت كردن به گونه اي كه ديگران بتوانند آن را بفهمند.

درك نوشتاري : توانايي خواندن و درك اطلاعات و نظرات مكتوب.

تشخيص گفتار : توانايي تشخيص و درك گفتار ديگران

ديد نزديك : توانايي ديدن جزئيات از نزديك (در چند قدمي)
 
فعاليتهاي حرفه :

كسب اطلاعات : مشاهده، دريافت يا هر روش ديگر كسب اطلاعات از تمام منابع اطلاعاتي مناسب


كاركردن در ارتباط مستقيم با عموم مردم : انجام امور براي مردم يا ارتباط و تماس مستقيم با عموم. اين موضوع شامل خدمت به مشتريان در رستوران ها و فروشگاهها و يا دريافت سفارش يا مهمان نيز مي شود ( قطعات يدكي خودرو )

فروش يا نفوذ در ديگران : متقاعد كردن ديگران براي خريد محصولات يا براي تغيير در ديدگاهها يا اقداماتشان

شناسايي اهداف، اقدامات و رويدادها : شناسايي اطلاعات از طريق طبقه بندي، ارزيابي و سنجش، و تشخيص تفاوتها يا تشابهات و نيز تشخيص تغييراتشان در شرايط يا وقايع مختلف

مخابره با اشخاص بيرون از سازمان : مراوده با افراد خارج از سازمان، معرفي سازمان به مشتريان، عموم مردم و دولت و ديگر منابع بيروني. انتقال اطلاعات ممكن است به صورت حضوري، نوشتاري، تلفني و يا الكترونيكي باشد.

ايجاد و حفظ ارتباطات بين پرسنلي : توسعه و گسترش ارتباطات كاري سازنده و همكوشانه با ديگران و حفظ اين ارتباطات در طي زمان
 
شرح كار : (فروش قطعات و لوازم يدكي )

تلفن : در شغل تا چه حد بايد مكالمات تلفني صورت بگيرد؟

تماس با ديگران : اين شغل تا چه اندازه نيازمند تماس داشتن (تماس رودررو، تلفني يا روشهاي ديگر) با ديگران است؟

ارتباط با مشتريان بيروني : ميزان اهميت رابطه ي خوب با مشتريان يا عموم مردم در اين شغل چقدر است؟

حضور در محيط هاي محصور با شرايط محيطي كنترل شده : اين شغل تا چه حد نيازمند كار در محيط محصور با شرايط محيطي كنترل شده است؟

تناوب يا تكرار تصميم گيري : تناوب تعداد تصميم گيري كاركنان كه بر افراد، منابع مالي و يا اعتبار و شهرت سازمان تأثير مي گذارد، چقدر است؟

اهميت صحيح و دقيق بودن : دقت بالا و صحت زياد در انجام شغل تا چه اندازه مهم است؟
 
علايق :

تجاري : شغل هاي تجاري دربردارنده راه اندازي و اجراي پروژه ها است. و مي تواند رهبري و هدايت افراد و تصميم سازي هاي متعدد را در بر بگيرد. گاهي اوقات اين شغل ها نيازمند مواجهه با ريسك بوده و اغلب با كسب و كار در ارتباط هستند.

متعارف : شغل هايي كه قاعده مند شده و مستلزم پيروي از روش هاي جا افتاده و فعاليت هاي عادي شده هستند؛ سر و كار فرد بيشتر با اطلاعات مفصل و داده هاي دقيق است تا نظرات شخصي.

واقع گرايي : واقعگرايي شغلي در اغلب مواقع شامل فعاليت هايي است كه مسائل و راه حل هاي عملي را دربر مي گيرد. اين امور غالباً با گياهان، حيوانات و مواد موجود در جهان واقعي (همچون چوب، ابزارها و ماشين آلات) مرتبط است. اغلب شغل ها مستلزم كار در خارج بوده و كمتر با كارهاي كاغذي يا كار در مجاورت ديگران مرتبط هستند.

اجتماعي : شغل هاي اجتماعي اغلب شامل كار با مردم، تعامل با آنها و آموزش آنها است. اين شغل ها اغلب متضمن كمك و يا خدمات رساني به ديگران است.

پژوهشگرانه : شغل هاي پژوهشگرانه غالباً شامل كار با ايده ها است و نيازمند تفكر بسيار زيادي است. اين شغل ها مي تواند شامل جستجوي حقايق و كشف راه حل مسائل به صورت ذهني باشد

هنري : شغل هاي هنري به كرّات مستلزم كار با شكل ها، طرح ها و الگو ها است. اين شغل ها اغلب نيازمند خودابرازي بوده و كار در آنها مقيّد به قواعد سفت و سخت نيست.
 
سبك كار :

همكاري : شغل نيازمند داشتن روحيه خوش با ديگران و به تصوير كشيدن نگرش همكاري و پاك طينتي است.

كنترل شخصي : شغل نيازمند حفظ آرامش و خويشتن داري، كنترل خشم و جلوگيري از رفتارهاي پرخاشگرانه حتي در شرايط بسيار مشكل است.

توجه به جزئيات : شغل نيازمند داشتن دقت درباره جزئيات و انجام وظايف كاري است.
تحمل استرس و فشار : شغل نيازمند پذيرش انتقادات و برخورد آرام و موثر در شرايط پراسترس است.

استقلال : شغل نيازمند ابداع روش هاي فردي انجام كارها، هدايت خود توام با نظارت اندك يا صفر و وابستگي به خود براي انجام كارهاست.

قابل اعتماد بودن : شغل نيازمند اعتماد، مسئوليت پذيري و عمل به تعهدات است.
 
ارزش هاي شغل :

ارتباطات : مشاغلي كه اين ارزش شغلي را برآورده مي سازند، براي كاركنان امكان خدمت رساني به ديگران و كار با همكاران در يك محيط دوستانه و غيررقابتي را به وجود مي آورند. نيازهاي متناسب با اين ارزش عبارتند از: همكاري، ارزشهاي اخلاقي و خدمات اجتماعي. ( فروش اينترنتي قطعات )

استقلال (به عنوان ارزش) : مشاغلي كه اين ارزش شغلي را برآورده مي سازند، براي كاركنان امكان تصميم گيري شخصي و كار براساس تمايلاتشان را فراهم مي كنند. نيازهاي متناسب با اين ارزش شامل خلاقيت، پاسخگويي و خودكار بودن است.

پشتيباني : مشاغلي كه اين ارزش شغلي را برآورده مي سازند، مديريت پشتيباني كه بتواند پشت كاركنان بايستد را ارائه مي دهند. نيازهاي متناسب با اين ارزش شغلي عبارتند از: سياستهاي سازماني، نظارت بر ارتباطات انساني و نظارت فني.

شرايط كاري : مشاغلي كه اين ارزش شغلي را برآورده مي سازند، قادرند براي كاركنان امنيت شغلي و شرايط كاري مناسب را به وجود بياورند. نيازهاي متناسب با اين ارزش شغلي عبارتند از: فعاليت، حقوق و مزايا، استقلال، امنيت و شرايط كاري

شناخت : مشاغلي كه اين ارزش شغلي را بر برآورده مي سازند، امكان پيشرفت، پتانسيل لازم براي رهبري و اعتبار مناسب را به وجود مي آورند. نيازهاي متناسب با اين ارزش عبارتند از: نياز به پيشرفت، برخورداري از اختيار، شناخت و موقعيت اجتماعي مناسب. (توزيع عمده لوازم يدكي)

موفقيت : مشاغلي كه اين ارزش شغلي را برآورده مي سازند، مشاغلي نتيجه گرا هستند كه به كاركنان اجازه مي دهند از قوي ترين توانمندي هايشان استفاده كرده و از شغل شان احساس رضايت كنند. نيازهاي متناسب با اين ارزش عبارتند از نياز به استفاده از توانمندي ها و دستيابي به موفقيت است.

source: iranestekhdam

ادامهـ مطلبـ
| ۱۴ آذر ۱۳۹۶ | ۱۲:۵۲:۵۳ | خدابخش
قطعات يدكي، لوازم بدكي، فروش، فروش اينترنتي،
قطعات يدكي
نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

NEW

جستجوگر

درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 0
بازديد ديروز : 0
بازديد كل : 0

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان